Historie

V roce 1919 zakoupil pan Václav a paní Otilie Kleinhamplovi dům čp.961 na tehdejší třídě Viktoria s pozemkem o výměře 2622 m2. V roce 1928 byly ukončeny rekonstrukce, postaveny 4 trakty dvorní o třech respektive pěti podlažích. Takto vzniklý Palác METRO je na pozemku nepravidelného tvaru. K základnímu lichoběžníku přiléhají na východní straně 2 křídla obdélníkového tvaru.

K základnímu lichoběžníku přiléhají na východní straně 2 křídla obdélníkového tvaru. Jižní strana je do ulice nynější Národní třídy dříve třídy Viktoria. Velká hloubka pozemku je využita zastavěním 4 dvorními trakty. Celý palác je podsklepen, má celkem I.a II.suterén a pod částí i III.suterén.Dům pak má rozsáhlé dvorany v přízemí, mezanin a I. až IV.patro, včetně podkroví. Částečně je dům vybudován jako železobetonová kostra s výplňovým zdivem, zbytek domu jako cihelná stavba. Část střech je sedlového typu, zbytek jsou střechy rovné - terasy. Jednotlivá schodiště jsou propojeny dvoranou, která je prosklena luxfery. V celém paláci je 5 schodišť z toho ve 3 je výtah.

V paláci provozovali majitelé automat, lahůdkářský obchod, kavárnu, vinárnu a kino METRO. Zbytek byl pronajímán pro kancelářské a obchodní účely. V roce 1945 po znárodňovacím dekretu byl převzato kino METRO do státní správy. V roce 1948 byly znárodněny podniky METRO (automat, obchod, kavárna, vinárna). V roce 1959 stát předává dům Restauracím a jídelnám, dále jen RaJ. V mezidobí do roku 1989 došlo několikrát ke změně uživatele. V květnu 1991 na základě zákona 403/90 o zmírnění následků některých majetkových křivd byla nemovitost vrácena zpět původním majitelům, případně jejich dědicům a v červnu 1991 pak Obvodní bytový podnik Praha 1 nemovitost čp.961 předal zápisem č.42/961/1 fyzicky.

Kleinhampl Václav, velkoobchodník, kom.rada

* r. 1876 v Mýtě u Zbirova. Po absolvování obchodní školy v Praze, odešel na praxi v oboru koloniálním do Plzně a Hrad. Králové. Vrátiv se do Prahy, byl dlouholetým obchodvedoucím fy Vondráček v Praze. Roku 1903 zařídil si vlastní obchod, který převedl záhy na obchod ve velkém.Jest jedním ze zakladatelů České komerční banky, byl jmenován předsedou společnosti Obchod s východem , předsedou Svazu průmyslníků, přísedícím živnost. soudu. Působí dále jako správní rada různých společností, byl též jednatelem Severočeské jednoty. R. 1917 zbudoval Severočeskou továrnu poživatin Estep<<. Jest jedním z českých agilních a významných